Bảng Giá Linh Phụ Kiện – Điện Thoại Thông Minh

Juno Series
STT Model Main Màn hình Cảm ứng Pin Camera trước Camera sau Củ sạc Cáp sạc USB
(Bo mạch) (LCD) (TP)
1 JUNO Q3 600,000 220,000 120,000 100,000 25,000 50,000 25,000 20,000
2 JUNO Q5 600,000 260,000 200,000 100,000 30,000 60,000 25,000 15,000
3 JUNO Q5 PLUS 900,000 260,000 200,000 100,000 30,000 100,000 25,000 15,000
4 JUNO Q6 600,000 250,000 150,000 100,000 30,000 50,000 25,000 15,000
5 JUNO S6 1,300,000 Nguyên bộ 600,000 150,000 60,000 180,000 25,000 15,000
6 JUNO Q7 600,000 300,000 150,000 100,000 30,000 Chính: 60,000 25,000 15,000
Phụ: 20,000
N Series
STT Model Main Màn hình Cảm ứng Pin Camera trước Camera sau Củ sạc Cáp sạc USB
(Bo mạch) (LCD) (TP)
1 N1 500,000 250,000 120,000 100,000 50,000 80,000 25,000 15,000
2 N3 600,000 300,000 120,000 100,000 30,000 60,000 25,000 15,000
3 N435 450,000 150,000 100,000 60,000 20,000 25,000 20,000 15,000
4 N515 580,000 320,000 120,000 75,000 30,000 60,000 25,000 15,000
5 N525 580,000 320,000 120,000 75,000 40,000 80,000 30,000 15,000
6 N535 550,000 300,000 120,000 80,000 40,000 80,000 25,000 15,000
7 N558 670,000 350,000 150,000 100,000 35,000 80,000 30,000 15,000
8 N660S 720,000 550,000 160,000 120,000 40,000 120,000 30,000 15,000
9 N668 750,000 450,000 180,000 100,000 60,000 160,000 40,000 20,000
10 LT52 850,000 300,000 150,000 100,000 30,000 60,000 20,000 10,000
X Series
STT Model Main Màn hình Cảm ứng Pin Camera trước Camera sau Củ sạc Cáp sạc USB
(Bo mạch) (LCD) (TP)
1 X3 600,000 250,000 100,000 50,000 100,000 15,000
2 X5 650,000 nguyên bộ 450,000 150,000 80,000 100,000 25,000 15,000
3 X6 350,000 100,000 25,000 15,000

Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *