Driver – Notebook L133 2019

Driver Notebook L133 2019

1 Chipset Intel Chipset Windows 10 (64-bit) 4.68 MB DOWNLOAD
2 Graphics Graphic GFX 365 MB DOWNLOAD
3 Motherboard Intel Dynamic Platform and Thermal Framework 8.05 MB DOWNLOAD
4 Serial I/O
(Các kết nối vào ra)
2.46 MB DOWNLOAD
5 Intel® Trusted Execution Engine
(Tính năng bảo mật Secure Boot)
56.1 MB DOWNLOAD
6 HID Event Filter Driver
(Thiết bị tương tác: chuột, bàn phím, …)
1.19 MB DOWNLOAD
7 Network Wifi 289 MB DOWNLOAD
8 Bluetooth 103 MB DOWNLOAD
9 Card Realtek Card Reader 12.1 MB DOWNLOAD
10 Audio Realtek audio codec
(Bộ giải mã âm thanh)
14.4MB DOWNLOAD

 1,380 total views,  6 views today

Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *