Driver – Notebook L133

Driver Notebook L133

  Category Device Name Operating System Size Link

Download

1 Chipset Intel Chipset Windows 10 (64-bit) 2.73 MB DOWNLOAD
2 Graphics Graphic GFX 205 MB DOWNLOAD
3 Network Wifi 168 MB DOWNLOAD
4 Bluetooth 11.9 MB DOWNLOAD
5 Card Realtek Card Reader 17.7 MB DOWNLOAD
6 Chipset HID Event Filter Driver (Human Interface Device)

(Thiết bị tương tác: chuột, bàn phím, …)

1.13 MB DOWNLOAD
7 Motherboard Intel Dynamic Platform and Thermal Framework 29.1 MB DOWNLOAD
8 Intel® Ready Mode Technology

(Hỗ trợ tính năng sleep)

19.3 MB DOWNLOAD
9 Low Power Sub-System 2.61 MB DOWNLOAD
10 Other Processor Power Management

(Tối ưu hóa hiệu suất và hiệu năng)

427 KB DOWNLOAD
11 Intel® Trusted Execution Engine

(Tính năng bảo mật Secure Boot)

70.4 MB DOWNLOAD
Trọn bộ Driver Notebook L133 DOWNLOAD

 3,175 total views,  6 views today

Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *