Cơ Hội Việc Làm

Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển

Masscom Corp. là công ty công nghệ với sứ mệnh phục vụ cuộc sống con người, đặc biệt với mục đích giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa của mình chào đón những con người nhiệt huyết cùng chung chí hướng phát triển đất nước. Dưới đây là …