Thiết kế riêng cho tổ chức của bạn

Chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp tổng thể được tuỳ biến riêng cho từng loại hình tổ chức.

 

Giải quyết các bài toán quản lý của doanh nghiệp

Giải pháp tổng thể của Masscom

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cho Doanh nghiệp

Chăm sóc sức khỏe

Ứng dụng công nghệ vào việc theo dõi tình trạng sức khoẻ người bệnh tức thời và đưa ra các cảnh báo cho đội ngũ bác sĩ.

Giáo dục đào tạo

Sử dụng các thiết bị nghe nhìn để hình ảnh hoá và sinh động hoá các nội dung giáo dục, giúp người xem tiếp thu nhanh chóng.

Bán lẻ

Tính tiền, thanh toán tự động cho khách hàng. Tự động tìm kiếm, kiểm tra và cảnh báo tình hình sản phẩm cho chủ cửa hàng.

Kết nối ngay