Trân trọng thế hệ đi trước

Theo dõi sức khỏe

Theo dõi tình trạng sức khỏe hiện tại hàng ngày dễ dàng.

Gợi ý bữa ăn

Gợi ý những món ăn hợp lý với tình trạng và cải thiện sức khỏe.

Cảnh báo khẩn cấp

Đưa ra những cảnh báo khẩn cấp cho tình hình sức khỏe.

Tìm hiểu phong tục

Dễ dàng tìm hiểu các phong tục tập quán quê hương, sẻ chia kiến thức và giá trị.

Chia sẻ kiến thức

Kết nối và chia sẻ sở thích, kỉ niệm, kiến thức với bạn bè, con cháu.

Hồi tưởng quá khứ

Dễ dàng hồi tưởng quá khứ, trở về nguồn cội thông qua bản nhạc, đài báo, …

Không có giới hạn

 

Kết nối người thân

Thỏa sức kết nối, chia sẻ sở thích, thú vui, trải nghiệm và cuộc sống hiện tại với bạn bè, người thân dễ dàng hơn.

 

Kết nối tâm linh

Với công nghệ hiện đại, chưa bao giờ việc học hỏi, tiếp cận và thực hành các kiến thức tâm linh chưa bao giờ dễ dàng hơn.

 

Thêm trải nghiệm mới

Cùng công nghệ dễ dàng tìm hiểu và trải nghiệm các nét văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh trên thế giới.